FOUNDATION FOR ORGANIC & RURAL DEVELOPMENT

Jak wygląda soja Czy warto?

Pierwszy człon z gatunkowej nazwy sójki Garrulus glandarius oznacza po łacinie gadatliwy. Jeśli chodzi o glandarius, oznacza to „żołądź” i odnosi się do intymnego związku między sójką a dębem (Quercus spp.). Związek jest najbardziej oczywisty między końcem września a początkiem listopada, kiedy ptak ten zbiera żołędzie do swoich zimowych spiżarni. Każda Garrulus glandarius zamieszkuje na… Continue reading Jak wygląda soja Czy warto?

A Traders Guide to Moving Average Crossovers IG International

Investors use crossovers along with other indicators to track things like turning points, price trends and money flow. Another risk is using moving average crossovers in sideways markets, where stop losses won’t be effective. In general, crossover strategies on lower timeframes may not be the most advisable to use. Another popular type of moving average… Continue reading A Traders Guide to Moving Average Crossovers IG International

Понимание пунктов в торговле на рынке Форекс

Разделите 1 пипс (0,0001) на текущую рыночную стоимость выбранной вами пары. Как опытный человек, вы также, вероятно, заметили, что существует разница между ценами “бид” и “аск”. В приведённом выше примере цена “бид” составляет 1,12005, а цена “аск” -1,12023. У нас график пятиминутный (что показано в верхнем левом углу), следовательно, каждая свечка демонстрирует, насколько выросла или… Continue reading Понимание пунктов в торговле на рынке Форекс

Kurs wymiany 1 Korony szwedzkiej na złotego polskiego Wymień SEK PLN

Korony szwedzkie weszły do obiegu dopiero w XIX wieku, ale na historię tej waluty znaczący wpływ miały wydarzenia już z początków XVII wieku. Równie długa jest tradycja bankowości w Szwecji, bowiem celem zabezpieczenia wartości pieniądza w 1656 roku, za czasów panowania króla Karola X Gustawa, powstał pierwszy szwedzki bank, Stockholm Banco. Niedługo później instytucja ta,… Continue reading Kurs wymiany 1 Korony szwedzkiej na złotego polskiego Wymień SEK PLN

Trading Strategies Latest ATFX Trading Strategy Guide

All major financial markets are covered, so it’s your one-stop place for immediate market updates. No matter what financial market event it is, we’ve got it covered. Our top analyst team pore over all upcoming events to pinpoint which could make the markets move. Political events, central bank meetings, IPOs, anything that could affect your positions. Margin… Continue reading Trading Strategies Latest ATFX Trading Strategy Guide

Pandora Gate co to jest? Największa afera w historii polskiego internetu

— Kocham to, co robię, ale zaczynałam dostrzegać oznaki wypalenia, więc celowo zwolniłam, aby być bardziej produktywną i wprowadziłam wiele zmian w moim stylu życia. Występuje, gdy stres i presja związana z pracą i obowiązkami osobistymi osiągają punkt krytyczny, co ma długoterminowe konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego, a także naszej produktywności. — To… Continue reading Pandora Gate co to jest? Największa afera w historii polskiego internetu